Truth Is Important

Who Is God

Who Is Jesus

Peace With God

Reformation

21st Century Reformation  Commentary

EncouragementPast Features 


 

 

Anthony Buzzard Website:

restorationfellowship.org

 

Anthony Buzzard e-mail:


anthonybuzzard@


mindspring.com


Anthony Buzzard MultimediaAbout Anthony Buzzard
PDF

 

Anthony Buzzard

Wie is Jesus?  God, of Unieke Mens?

of

Wat is in ‘n Klinker-teken? 

Die verskil tussen God en die Mens

 

deur Anthony Buzzard   

Bladsy | 1 | 2 |

 

“Die vorm ADONI (‘my heer’), ‘n koninklike titel (I Sam 29:8)*, moet noukeurig onderskei word van die goddelike titel ADONAI (“die Here”) wat vir Jahweh gebruik word”
(International Standard Bible Encyclopedia, “Lord,” p. 157)

“Here in die OT is die vertaling van ADONAI wanneer dit na die Goddelike Wese verwys.  Die [Hebreeuse] woord…het ‘n agtervoegsel [met ‘n spesiale teken] blykbaar ter wille van onderskeiding” (Hastings Dictionary of the Bible, “Lord,” Vol 3, p. 137).

“Adonai en Adoni is verskillend in tekens om die goddelike verwysing van die menslike te onderskei” (Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Brown, Driver, Briggs, onder adon)

Dink gerus na oor hoe taal werk.  In Afrikaans is dit gladnie moeilik om te onderskei tussen HY en SY nie.  Die S-klank maak ‘n groot verskil.  Jy merk ook ‘n groot verskil op tussen god (kleinletter g) en God (hoofletter G).  Wat van “lug” en “lig”? Een letter of klank verander die betekenis.  In Hebreeus is die woorde vir hy en sy verskillend slegs in hul klinkers – “hoe” (hy) en “hie” (sy).

Min vrae is van groter belang as om the weet wie in die Bybel die reg het om God (hoofletter G) genoem te word.

In Hebreeus is daar ‘n woord vir “heer” of “here.”  Dit is ADON.  Die woord verwys 300 keer na mense-here (meerderes) en 30 keer na Die Here, d.w.s. God self.

Daar is twee baie spesiale vorme van hierdie woord ADON.  Soms word die letters –AI aan die einde bygevoeg, wat die woord na ADONAI verander.  Baie ken hierdie woord omdat dit in ‘n sekere lied met El Shaddai rym.  El Shaddai is ‘n ander naam vir die Ware God.  ADONAI beteken “die Opper-Heer.”

Die Woord ADON kan ook die letter –I as agtervoegsel dra wat die woord na ADONI verander.

In Psalm 110:1 het ons ‘n unieke vers.  Hierdie vers verskyn 23 keer in die Nuwe Testament.  (Ps. 110:4 word nog 10 keer aangehaal of na verwys.)  Die belangrikheid van hierdie verse word getoon deur die feit dat daar in die Nuwe Testament na geen ander skriftuur eers naastenby soveel keer verwys of aangehaal word as hierdie een nie.  Baie verse word een of twee keer aangehaal in die NT.  Maar hierdie verse – Ps. 110:1, 4 – word 33 keer genoem!  Ps. 110:1 is die sleutel tot die identiteit van God en Jesus, asook tot die komende Koninkryk.  (die kern van die Evangelie, Lukas 4:43; Handelinge 8 :12, ens.)

Jesus het hierdie vers aangehaal –  Ps. 110:1 (volgens Mattheus, Markus en Lukas) – as die vers wat die teen-argumente van die godsdiens-leiers van sy dag, die Fariseërs, weerlê het (sien Matt. 22:41-46).

Psalm 110:1 word in die NT soos volg aangehaal:

 

Hierdie Psalm dek die hele spektrum van die Nuwe Testament en Jesus haal dit nie minder nie as 8 keer aan.  Dit is ‘n gunsteling bewysplaas vir Christene van die Nuwe Testament.

Die Psalm is ‘n spesiale goddelike uitspraak.  Die teks lees (Ps. 110:1):  “Die Here het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.”

Die eerste “here” is die woord Jahweh/Jehovah wat in baie vertalings met Here vertaal word (voluit in hoofletters).

Die tweede “here” is ADONI (my Here).  Ons het reeds opgemerk dat die Hebreeuse woord ADON (heer of here) ‘n spesiale agtervoegsel het wanneer dit na die Ware God verwys – ADONAI (449 keer in die OT).  Maar wanneer die woord met –I eindig, d.w.s. ADONI (“adonie”), verwys dit nooit na God nie, maar altyd na ‘n mens in verhewe hoedanigheid (soms ook ‘n engel).  Daarom weet ons dat die Messias nie ADONAI (God) is nie, maar ‘n mens is, verhewe bo Dawid, Dawid se heer of Here, Adoni.

Daar word geglo dat hierdie Psalm die Messiaanse uitspraak is wat  deur beide Jesus en die rabbi’s van sy dag gebruik is.  Jesus het geweet dat hy, die Messias, Dawid se Here sowel as sy seun was.  Die Fariseërs was onwillig om Jesus as Dawid se Here te erken, alhoewel hulle geweet het dat hy die afstammeling van Dawid was.

Die Hebreeuse taal is spesifiek en die rabbi’s het altyd die hoogste agting gehad vir die naam van die Ware God.  Daarom het hulle die vorm ADONAI alleenlik in verwysing na God gebruik.  (Tot vandag toe lees die Jode die woord ADONAI wanneer hulle op die goddelike naam – Jahweh of Jehovah – afkom.  Niemand weet met sekerheid hoe die naam uitgespreek word nie, aangesien die Jode omstreeks 300 v.G.J. opgehou het om die naam uit te spreek.)


           
Nog ‘n Voorbeeld
 

Bladsy | 1 | 2 |

          

 

| Home | About 21st CR | Multimedia | Contributors | Spread the Word | Contact Us | Truth Is Important | Who is God | Who is Jesus |

| Peace with God | Reformation | 21st CR Commentary | Encouragement | Past Features | Permissions | Privacy Policy | Site Map |

Copyright © 2010 21st Century Reformation. All rights reserved.

Website and Design by " Sharon"